PRAVILNIK SCHOGETTEN NAGRADNOG KONKURSA

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA Privredno Društvo za trgovinu i usluge Ducla trading d.o.o Beograd, Batajnički drum 299, 11080 Zemun, Srbija, PIB: 100207719, Matični broj: 17131303, u daljem tekstu (,,Organizator“).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA Nagradni Konkurs se organizuje pod nazivom "Postani Schogetten ikona" (u daljem tekstu: "Konkurs"), pravila nagradnog Konkursa se objavljuju na internet stranici www.cokolade.rs . Konkurs počinje 05.11.2020. godine kada Jana Dačović objavi video na svom Youtube kanalu https://www.youtube.com/user/jana602f i završava se 30.11.2020. godine u 23:59 h. Organizator će dobitnike nagrada Konkursa objaviti 01.12.2020. na internet stranici www.cokolade.rs , na Instagram profilu Youtube kanalu janadacovic i instagram profilu cokolade.rs . Konkurs počinje istovremeno i na Janinom Youtube kanalu, na njenom Instagram profilu, Instagram profilu cokolade.rs i na internet stranici www.cokolade.rs . Konkurs se organizuje radi promocije Schogetten proizvoda.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU
4.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja imaju pristup internetu, sa prebivalištem u Republici Srbiji. Na Konkursu mogu učestvovati sva punoletna lica koja zaprate Instagram stranicu cokolade.rs i objave fotografiju na kojoj prikazuju svoju omiljenu Schogetten čokoladu uklopljenu uz stajling iste boje kao što je ambalaža, taguju stranicu cokolade.rs uz haštag #postanischogettenikona. 4.2. Učesnik potvrđuje da se slaže sa pravilima učešća koja se nalaze na internet stranici www.cokolade.rs na sledeći način: 1. Lajkovanjem Instagram profila cokolade.rs 2. Objavljivanjem sadržaja vezanog za aktivaciju putem objavljivanja kreativne fotografije na svom profilu 3. Upisivanjem hashtag-a aktivacije u opisu objave - #postanischogettenikona.
4.2.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da zaprati Instagram profil cokolade.rs. Nakon što zaprate Instagram profil cokolade.rs potrebno je da ispoštuju sledeće korake:
4.2.2. Da na svoj otključan Instagram profil okače fotografiju na kojoj prikazuju svoju omiljenu Schogetten čokoladu uklopljenu uz stajling iste boje kao što je ambalaža uz #skockajnestoslatko. 4.2.3. Učesnik treba da zaprati Instagram profil cokolade.rs, da odgovori na aktivaciju putem objavljivanja kreativne fotografije na kojoj prikazuje svoju omiljenu Schogetten čokoladu uklopljenu uz stajling iste boje kao što je ambalaža na svom profilu u čijem opisu će imati napisano: #postanischogettenikona
4.2.4. Kada učesnici ispune uslove iz člana 4.2.1. , 4.2.2. i 4.2.3. nakon završetka aktivacije (30.11.2020. godine u 23:59 h) žiri od pristiglih prijava bira najkreativnije objave. 01.12.2020. godine na Instagram profilu i Youtube kanalu Jane Dačović, Instagram profilu cokolade.rs, kao i na internet stranici www.cokolade.rs se u formi videa objavljuju pobednici koji će biti nagrađeni vrednim nagradama (mobilni telefon, električni trotinet, polaroid fotoaparat). Sledećih pedeset učesnika nagrađujemo poklon pakovanjima Schogetten proizvoda. Učesnik je odgovoran za pravilan unos svojih podataka. Dobitnici nagrada biće odabrani od strane stručnog žirija sastavljenog od dva predstavnika marketinške agencije T&T Brand Factory, kao i jednog predstavnika Organizatora i Jane Dačović. Učesnici će, putem privatne poruke sa Instagram profila cokolade.rs biti obavešteni o dobijenim nagradama najkasnije dan od objave dobitnika na Instagram profilu cokolade.rs, Imstagram profilu i Youtube kanalu Jane Dačović i internet stranici www.cokolade.rs . Dobitnicima će putem privatne poruke sa Instagram profila cokolade.rs biti tražena saglasnost o postavljanju njihove fotografije ili videa na Instagram profil cokolade.rs i instagram profil i Youtube kanal Jane Dačović samo u svrhu Konkursa, dobitnici će prilikom uručivanja nagrada potpisati istu saglasnot i u fizičkoj formi.
4.3. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga ili sajta, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.
4.4. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje na Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

5. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA Učestvovanjem na Konkursu i prihvatanjem pravila Konkursa učesnici daju saglasnost da Organizator nagradnog Konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja Konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika na Konkursu i dodele nagrada za pobednike na Konkursu. Dobitnici nagrada Organizatoru dostavljaju ime i prezime, adresu prebivališta i kontakt telefon radi isporuke nagrada. Na instagram profilu cokolade.rs i Instagram profilu i Youtube kanlu Jane Dačović biće objavljeni nazivi Instagram profila dobitnika glavne 3 nagrade, a na internet stranici www.cokolade.rs imena dobitnika preostalih 50 nagrada. Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od Organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njih odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke. Učesnici imaju pravo da od Organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs. Organizator ne snosi odgovornost za tačnost, validnost ili greške u podacima koji su dostavljeni od strane učesnika. Učesnik koji želi da učestvuje u Konkursu daje svoj pristanak na primenu pravila Konkursa koja su jasno istaknuta u ovom dokumentu objavljivanjem fotografije na svoj otključan Instagram profil uz #postanischogettenikona u opisu objave. Podacima o ličnosti koje korisnici ostavljaju će pored Organizatora Konkursa imati pristup i Preduzeće za integralne marketing komunikacije T&T Brand Factory doo, Beograd kao obrađivač podataka u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju nedozovljene obrade podataka, učesnici Konkursa imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti, koju mogu ostvarivati putem Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, kao i sudskim putem.

6. VRSTA NAGRADA Ukupno se dodeljuju 53 nagrade na Konkursu – od toga 3 glavne i 50 utešnih nagrada: Žiri dobitnike bira po merilu kreativnosti. Glavne nagrade su: 1. iPhone SE 2020 2. Električni trotinet 3. Fuji mini polaroid fotoaparat, a ostale nagrade su: 4. 50x paket Shogetten čokolada

7. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA Organizator obaveštava pobednike o pobedi na Konkursu putem instagram profila cokolade.rs i janadacovic Instagram profila i Youtube kanala, kao i putem internet stranice www.cokolade.rs . Nagrade će biti poslate dobitnicima na poštansku adresu koju dostave.

8. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Instagram profilu cokolade.rs i internet stranici www.cokolade.rs .

9. PREKID KONKURSA Organizator će poništiti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa ne može predvideti niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na instagram profilu cokolade.rs i internet stranice www.cokolade.rs .

10. PRAVA I OBAVEZE Učesnik koji učestvuje na Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA